Αρχική » Ασφάλεια συναλλαγών

Ασφάλεια συναλλαγών

Για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποεί διαδικτυακές πύλες ηλεκτρονικών πληρωμών που πληρών όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφάλειας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και διαδικτυακών επικοινωνιών. Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια δεδομένων και επικοινωνιών διασφαλίζεται με τη χρήση κρυπτογράφησης SSL 128 bit. Αυτο σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα πληρωμών μεταφέρονται με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια μέσω του διαδικτύου. Ο παρών δικτυακός τόπος σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δεν συλλέγει στοιχεία πιστωτικών καρτών και ως εκ τούτου τέτοια στοιχεία δεν φυλάσσονται στη βάση δεδομένων του δικτυακού τόπου. Τέτοιου είδους προσωπικά στοιχεία συλλέγονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά από τις συνεργαζόμενες διαδικτυακές πύλες ηλεκτρονικών πληρωμών, οι οποίες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ασφαλή επεξεργασία και αποθήκευσή τους.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.